Науково-дослідна лабораторія
оптичних і квазіоптичних досліджень
та розробки оптоелектронних пристроїв
інфокомунікаційних систем

Команда

Керівник лабораторії

Климаш Михайло Миколайович
Керівник лабораторії
Посада: д.т.н., професор, завідувач кафедри "Телекомунікацій"
Напрямки дослідження: Розвиток сучасних оптичних телекомунікаційних систем передавання інформації, мереж доступу, а також безпровідні радіотехнології та мобільний зв’язок.
Сторінка сайту: Сторінка в Вікіпедії

Керівник проектів

Андрущак Анатолій Степанович
Керівник проектів, головний дослідник
Посада: д.т.н., професор кафедри "Телекомунікацій"
Напрямки дослідження: Кристалофізика та кристалооптика, дослідження параметричних оптичних ефектів в низькосиметричних кристалічних матеріалах, вивчення просторової анізотропії електро-, п’єзо- та акустооптичної взаємодій в кристалах. Комп’ютеризована розробка на цій основі високоефективних оптичних модуляторів як основної компоненти волоконно-оптичної системи передачі інформації із зовнішньою модуляцією оптичного сигналу.
Сторінка сайту: Сторінка в Вікіпедії

Дослідники

Юркевич Олег Володимирович
Старший дослідник
Посада: к.т.н., інженер кафедри "Телекомунікацій"
Напрямки дослідження: Комплексні експериментальні дослідження та проведення 3D-аналізу просторової анізотропії електро-, п'єзо-, акусто- та нелінійнооптичних властивостей кристалічних матеріалів різних класів симетрії як робочих елементів пристроїв управління та перетворення лазерного випромінювання.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Андрущак Назарій Анатолійович
Старший дослідник, веб-спеціаліст
Посада: к.т.н., старший науковий співробіник кафедри "Електроні пристрої"
Напрямки дослідження: • Теоретичний розрахунок метаматеріалівз використанням CST Wicrowave Studio та їх експериментальне дослідження
• автоматизація вимірювальних установок з використанням програмного середовища LabVIEW
• розробка методик та засобів вимірювання діелектричної проникності матеріалів в різних частотних діапазонах
• перетворення та розпізнавання образів
• розробка алгоритмів для розпізнавання 2D/3D зображень
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Сиротинський Олег Іванович
Провідний спеціаліст
Посада: к.ф.-м.н., доцент кафедри "Телекомунікацій"
Напрямки дослідження: Дослідження фазових переходів в кристалічних матеріалах для більш ефективного управління е/м пучком в міліметровому діапазоні довжин хвиль, вивчення електро- та п'єзооптичного ефектів для контролю зміни показника заломлення та розробка відповідного програмного забезпечення.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Бурий Олег Анатолійович
Старший дослідник
Посада: д.т.н., доцент кафедри "Напівпровідникової електроніки"
Напрямки дослідження: кристалофізика, кристалооптика, лазерна техніка. Математичне моделювання процесів в кристалах та оптоелектронних приладах на їх основі. Математичний підхід до оптимізації властивостей матеріалів та параметрів приладів.
Сторінка сайту: LinkedIn Account