Науково-дослідна лабораторія
оптичних і квазіоптичних досліджень
та розробки оптоелектронних пристроїв
інфокомунікаційних систем

Патенти та авторські свідоцтва

  2014

 1. Andrushchak A.S., Kityk A.V., Rusek A., Buryy О. А., Demyanyshyn N.M., Yurkevych O.V. Manufacturing method of most efficient sensitive element from crystalline material for electro-optic cell. Patent of Poland (to be published)
 2. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель за заявкою №u2014 00822 від 29.01.2014, МПК G01N 22/00. Векторно-аналізаторний інтерференційний пристрій вимірювання діелектричної проникливості матеріалів / Ящишин Є.М., Андрущак Н.А., Годжішевський К., Кушнір О.С., Андрущак А.С.
 3. 2013

 4. Андрущак А.С., Бурий О.А., Демянишин Н.М., Юркевич О.В., Убізський С.Б. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла. Патент України на корисну модель №83390 від 10.09.2013, Бюл. №17.
  (Andrushchak A.S., Buryy O.A., Demyanyshyn N.M. et.al. Method for manufacturing the crystalline specimen for Bragg cell // Patent Ukraine No. 83390 from 10.09.2013, Bul. No.17)
 5. 2012

 6. Демянишин Н.М., Мицик Б.Г., Андрущак А.С. Спосіб виготовлення чутливого елементу з анізотропного кристалічного матеріалу для електрооптичної або фотопружної комірки. Патент України на корисну модель №73511 від 25.09.2012, Бюл. №18.
  (Demyanyshyn N.M., Mytsyk B.G., Andrushchak A.S. Method for manufacturing sensitive element from an anisotropic crystalline material for electrooptical or photoelastical cell // Patent Ukraine No. 73511 from 25.09.2012, Bul. No.18)
 7. Андрущак Н.А., Бобицький Я.В., Андрущак А.С. Cпосіб вимірювання показника заломлення оптичних матеріалів із непаралельними гранями досліджуваних зразків. Патент України на корисну модель №69582 від 10.05.2012, Бюл. №9.
  (Andrushchak N.A., Bobitskii Ya.V, Andrushchak A.S. A method of measuring the refractive index of optical materials with non-parallel sides of samples // Patent of Ukraine № 69582 from 10.05.2012, Bul. No. 9.)
 8. 2009

 9. Мицик Б.Г., Андрущак А.С., Кость Я.П., Юркевич О.В. Поляризаційно-оптичний пристрій визначення індукованої зміни різниці ходу в оптичних матеріалах. Патент України на корисну модель №39218 від 10.02.2009, Бюл. №3.
  (Mytsyk B.G., Andrushchak A.S., Kost’ Ya.P., Yurkevych O.V. Polarization-optical device for determination of induced optical path in materials. Patent Ukraine No.16251/1 from 27.11.2008.)
 10. Андрущак А.С., Тибінка Б.В., Андрущак Н.А., Думич С.С. Інтерферометрично-поворотний спосіб вимірювання показника заломлення оптичних матеріалів. Патент України на корисну модель №39155 від 10.02.2009, Бюл. №3.
  (Andrushchak A.S., Tybinka B.V., Andrushchak N.A., Dumych S.S. Interferometric-rotating method for refractive index determination of optical materials. Patent Ukraine No. 39155 від 10.02.2009, Бюл. №3)
 11. 2008

 12. Андрущак А. С., Сиротинський О. І., Андрущак Н.А., Ящишин Є.М. Інтерферометрично-поворотний пристрій для вимірювання показника заломлення ізотропних та анізотропних матеріалів в діапазонах міліметрових та сантиметрових довжин хвиль. Патент України на корисну модель №35224 від 10.09.2008, Бюл. №17.
  (Andrushchak A.S., Syrotynskyj O.I., Andrushchak N.A., Yashchyshyn Ye.M. Interferometric-rotating device for refractive index determination of isotropic and anisotropic materials in millimeter and centimeter length waves. Patent Ukraine No. 35224 from 10.09.2008, Bul. No.17.)
 13. 2006

 14. Андрущак А.С., Островський І.П., Тибінка Б.В. Спосіб визначення показника заломлення оптичних матеріалів. Патент України на корисну модель №17929 від 16.10.2006. Бюл. №10.
  (Andrushchak A.S., Ostrovskij I.P., Tybinka B.V. The refractive index determination method for optical materials. Patent Ukraine No.17929 from 16.10.2006).
 15. 1998

 16. Андрущак А.С. Двухлучевой интерферометр для измерения показателя преломления изотропных и анизотропных материалов. Патент Российской Федерации №2102700 . - Опубл. БИ №2. – 1998.
  (A.S. Andrushchak. Two-beam interferometer for refractive indices measurement of the isotropic and anisotropic materials. Patent Russia No.2102700, 1998.)
 17. 1993

 18. А.с. СССР №1796936. Фотоупругий преобразователь давления // Андрущак А.С., Мыцык Б.Г., Осыка Б.В. Опубл. БИ №7. 1993.
  (CC USSR №1796936. Photoelastic pressure transducer // Andrushchak A.S., Mytsyk B.G., Osyka B.V. 1993.)
 19. 1992

 20. Андрущак А.С., Мыцык Б.Г., Осыка Б.В. Оптический преобразователь давления и температуры // Положит. реш. ВНИИГПЭ №4724898/10 от 4.01.1992.
  (Andrushchak A.S., Mytsyk B.G., Osyka B.V. Optical pressure transducer and temperature / / put. dec. VNIIGPE №4724898/10 of 01.04.1992. )
 21. А.с.СССР №1716344. Устройство для измерения давления //Мыцык Б.Г., Осыка Б.В., Андрущак А.С. Опубл. БИ №8.1992.
  (СС USSR №1716344. Pressure-measuring device // Mytsyk B.G., Osyka B.V., Andrushchak A.S. 1992.)
 22. 1991

 23. А.с. СССР №1654700. Устройство для измерения давления // Андрущак А.С., Мыцык Б.Г., Осыка Б.В. Опубл. БИ №21. 1991.
  (CC USSR №1654700. Pressure-measuring device // Andrushchak A.S., Mytsyk B.G., Osyka B.V. 1991.)
 24. 1990

 25. А.с. СССР №1545121. Дифференциальный измеритель давления //Осыка Б.В., Мыцык Б.Г., Андрущак А.С., Землинский Р.Л. Опубл. БИ №7. 1990.
  (CC USSR №1545121. Differential pressure gauge // Osyka B.V., Mytsyk B.G., Andrushchak A.S., Zemlinsky R.L. 1990.)
 26. 1988

 27. А.с. СССР №1542206. Опто-електронний перетворювач зовнішніх впливів (тиску, температури, електричного чи магнітного полів) // Андрущак А.С., Карнаух Б.М., Мыцык Б.Г., Лісовський І.М., 1988.
  (CC USSR №1542206. Opto-electronic converter of external factors (pressure, temperature, electric or magnetic fields) // Andrushchak A.S., Karnaukh B.M., Mytsyk B.G., Lisowski I.M. 1988.)