Науково-дослідна лабораторія оптичних і квазіоптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Квазіоптична (суб-терагерцовв) установка для вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів

Рис. 1. Cхема квазіоптичної установки (a) для вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів та її загальний вигляд; заломлення електромагнітної хвилі на зразку (sinφ/sinφ′= n) (b); схематичне представлення зсуву інтерферометричної картини при повороті зразка від початкової (φ = φ1) кутової позиції до кінцевої (φ = φ2) (c).