Науково-дослідна лабораторія оптичних і квазіоптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Автоматизована інтерферометрична установка для вимірювання показників заломлення ізотропних та анізотропних матеріалів у видимому діапазоні

Рис. 1. Загальний вигляд та схема установки для вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів