Науково-дослідна лабораторія оптичних і квазіоптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Інтерферометрична і поляризаційно-оптична установки для для визначення всіх компонент тензорів п’єзо- і пружно-оптичного ефекту в кристалічних матеріалах всіх класів симетрії

Рис. 1. Зовнішній вигляд установки на базі інтерферометра Маха-Цендера для дослідження п’єзо-оптичного ефекту

Рис. 2. Оптична схема установки для дослідження абсолютних п’єзооптичних коефіцієнтів кристалів на базі інтерферометра Маха-Цендера: 1 - газовий He-Ne - лазер ЛГ-207; 2 - чвертьхвильова пластинка; 3,11 - напівпрозорі дзеркала; 4,5,8 - поляризатори; 6,7 - відбиваючі дзеркала; 9 - досліджуваний зразок; 10 - контур камери для зразків; 12 - лінза; 13,14 - схематичні інтерференційні картини. (на фотографії - якісна інтерференційна картина, отримана на інтерферометрі Маха-Цендера)