Науково-дослідна лабораторія оптичних і квазіоптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Установка для вимірювання швидкості акустичних хвиль динамічним ехо-імпульсним методом Пападакіса

Рис. 1. Загальний вигляд установки для вимірювання швидкості ультразвукових хвиль методом Пападакіса і отримані експериментальні фігури на oсцилографі

Рис. 2 Блок-схема установки для дослідження швидкості ультразвукових хвиль методом накладання відбитих імпульсів:1 - задаючий генератор Г3-112/1, 2 - подільник частоти, 3 - імпульсний генератор, 4 - п’єзоперетворювач, 5 - досліджуваний кристал, 6 - електроди, 7 - осцилограф С1-99, 8 - частотомір Ч3-34Ф, 9 - генератор подвійних імпульсів