Науково-дослідна лабораторія оптичних і квазіоптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Установка для вимірювання параметра акустооптичної якості кристалічних матеріалів методом Діксона-Коуена

Рис. 1. Загальний вигляд установки

Рис. 2. Блок-схема установки та результати експериментальних вимірювань, зняті з екрану осцилографа: 1– лазер ЛГН 207А; 2 – досліджуваний зразок; 3 - еталонний зразок; 4 – вимірювальний фотоприймач (фотодіод ФД-256); 5 – імпульсний генератор Г5-65; 6 – високочастотний генератор Г4-143; 7 – п’єзоперетворювач; 8 – вимірювальний прилад (осцилограф С1-79)