Науково-дослідна лабораторія
оптичних і квазіоптичних досліджень
та розробки оптоелектронних пристроїв
інфокомунікаційних систем

Про нас

Лабораторія НДЛ-109 була створена в 2005 році при кафедрі телекомунікацій на основі фінансованого Європейським Союзом проекту Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) №3222 ”Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акусто-оптичної взаємодій на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів” (2005-2007, науковий керівник Андрущак А.С.) та набула свого розвитку в рамках двох наступних проектів: проекту УНТЦ №4584 ”Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням” (2008-2010) і фінансованого Міністерством освіти і науки України спільного українсько-польського проекту №М/138-2009  (2009-2010).

На основі вище перелічених проектів в лабораторії було створено експериментальне обладнання для прикладних оптичних і квазіоптичних досліджень, а саме:

На вказаному обладнанні можуть бути зроблені всі необхідні фундаментальні та прикладні дослідження п’єзо-, пружно-. електро- та акусто-оптичного ефектів в кристалічних матеріалах всіх класів симетрії з метою ефективнішого використання цих матеріалів як робочих елементів відповідних пристроїв керування чи перетворення лазерного випромінювання.

Колектив лабораторії має значний доробок за цією тематикою: більше 170 науково-технічних статей та 13 авторських свідоцтв і патентів, захищено 1 докторська (2009 рік захисту) та 2 кандидатські (2005 та 2010 роки захисту) дисертації, опубліковано понад 70 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях та симпозіумах. Видано також навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-6547 від 22.07.2011 р.): Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навч. посібник / А.С. Андрущак, З. Ю. Готра, О. С. Кушнір. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с.

Наукові дослідження, які можуть проводитись в лабораторії, відповідають науковим напрямкам кафедри телекомунікації і входять у фундаментальну базову тематику Національного університету “Львівська політехніка”.

На теперішній час в НДЛ-109 функціонує такий підписаний проект:

Підписано Грантову Угоду №910715 між Національним університетом “Львівська політехніка” та Науково-Виконавчою Агенцією 7 Рамкової Програми Європейського Союзу за проектом „Розвиток нової технології найефективнішого і стабільнішого використання електрооптичних та нелінійно оптичних кристалічних матеріалів” (координатор проекту Андрущак А.С.).

Крім того відправлені до розгляду на фінансування такі запити: